USŁUGI OFEROWANE PRZEZ E.V.I. ELECTRONICS


Produkcja


Dysponujemy bogato wyposażonym zapleczem produkcyjnym. Powierzchnia naszego zakładu zajmuje 900m2. Prowadzimy szeroki zakres prac produkcyjnych począwszy od montażu powierzchniowego przez montaż przewlekany, uruchomienie aż po kontrolę końcową oraz pakowanie i wysyłkę urządzeń bądź komponentów. Ponadto dysponujemy zaawansowaną bazą sprzętową, niezbędną do produkcji elektroniki o najwyższej jakości. Posiadamy urządzenie do lutowania falowego firmy SEHO.

Zakres naszych usług produkcyjnych :


- zakup materiałów i surowców do produkcji,
- montaż przewlekany THT
- montaż mechaniczny urządzenia,
- obróbka mechaniczna,
- produkcja elementów uzwajalnych,
- produkcja wiązek elektrycznych,
- kontrola jakości,
- końcowe uruchamianie i testowanie urządzeń,

Gwarantujemy:


- 100% jakość produkowanych podzespołów i urządzeń,
- terminowe wykonanie usługi produkcyjnej,
- zadowolenie zleceniodawcy oraz odbiorcy końcowego.


Doradztwo


Oferujemy szeroki pakiet zaawansowanych usług konsultingowych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego krytycznych systemów Klienta.

Podstawą oceny aktualnych parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt ma na celu określenie zagrożeń pochodzących z sieci zasilającej, jak również zakłóceń i niekorzystnych zjawisk generowanych przez odbiorniki i urządzenia w sieci elektrycznej Klienta.

Tego typu zjawiska mają szczególny wpływ na poprawność pracy kluczowych systemów Klienta, jak np.: sterowane cyfrowo linie technologiczne, napędy elektryczne, infrastruktura teleinformatyczna itp. W przypadku dużych przedsiębiorstw dodatkowo wzrasta znaczenie kosztów i strat wywołanych przerwami w zasilaniu procesów produkcyjnych i procesów pomocniczych.

W wielu przypadkach oprócz przestojów tego typu zakłócenie powoduje straty w materiałach i surowcach, niektóre procesy wymagają czyszczenia linii technologicznych ze zniszczonych surowców i półwyrobów nie nadających się do powtórnego wykorzystania.

E.V.I. Electronics Sp. z o.o. doradza jak skutecznie ograniczyć lub całkowicie wyeliminowanie tego rodzaju niekorzystne zjawiska. Nadzorujemy i konsultujemy inwestycje w systemy gwarantowanego zasilania, filtry wyższych harmonicznych czy urządzenia do kompensacji mocy biernej, mające zapewnić odpowiednią jakość energii oraz zracjonalizować gospodarkę energią elektryczną.

Oprócz aspektów związanych z ograniczeniem strat poprzez poprawę bezpieczeństwa energetycznego, audyt energetyczny jest podstawą do racjonalizacji i obniżenia opłat za energię elektryczną, zwłaszcza przy planowaniu i zakupach energii na rynku energii. Inwestycje w systemy zdalnego monitoringu sieci zasilających i rozdzielczych nn i SN, stwarzają możliwości określania bieżących parametrów oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, wspomagając pracę głównego energetyka w zakresie identyfikacji awarii oraz prognozowania zużycia energii elektrycznej, pozwalając na dokładne dopasowanie mocy zamówionej do potrzeb zakładu.

W wielu przypadkach, oprócz aspektów techniczno-ekonomicznych, duże znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa personelu Klienta. Może to dotyczyć zarówno zapewnienia zasilania urządzeń ratujących życie np. w kopalniach czy bezpieczeństwa podczas ewakuacji inteligentnych budynków.


Usługi firmy w każdym przypadku obejmują: pomiary zakłóceń w pracy sieci, pomiary zawartości wyższych harmonicznych, analizę techniczno-ekonomiczną, projekt techniczny, dostawę urządzeń, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.